Fundacja Banku Ochrony Środowiska organizuje drugą edycję konkursu EkoModel. Jest to konkurs polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno lub wielorodzinnego.

Należy przedstawić przydomową oczyszczalnię ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne a w szczególności do uczniów szkół wszystkich szczebli, podobiecznych domów kultury i warsztatów terapii zajęciowej oraz wszystkich osób korzystających z usług instytucji samorządowych.

Rejestracja trwa do 30 września, prace można przesyłać do 30 listopada 2017r.

Wszystkie niezbędne informacje o konkursie dostępne są pod adresem http://ekomodel.fundacjabos.pl/