Dofinansowania do fotowoltaiki (urządzenia trójfazowe), kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Gminy Powiatu Sandomierskiego rozpoczynają przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycję proekologiczną, polegającą na instalacji

OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) dla osób prywatnych z: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

termin naboru: II kwartał 2017 r.

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Poziom dofinansowania wynosi do 70% inwestycji minus podatek vat. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika (urządzenia trójfazowe), kolektory) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE ( fotowoltaiki, kolektory) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.

Instalacja urządzeń OZE  dla osób prywatnych umożliwi mieszkańcom znaczne obniżenie rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

  • Aby otrzymać dofinansowanie w projekcie nie ma konieczności zaciągania kredytu przez mieszkańca, tzn. w Projekcie nie uczestniczy bank komercyjny.
  • Ostatecznymi odbiorcami Projektu są osoby fizyczne. Jeżeli członkiem gospodarstwa domowego, w którym wykonywana jest instalacja, jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą, wsparcie udzielane jest w formie pomocy de minimis.
  • Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie Gminie miejsca na wykonanie instalacji na okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu (w przypadku gdy właścicielami nieruchomości jest kilka osób – wszystkie te osoby muszą być łącznie stroną umowy).
  • Gmina przekaże w bezpłatne użytkowanie mieszkańcowi instalacje na okres 5 lat. Po 5 latach Gmina przekaże prawo własności instalacji mieszkańcowi.
  • Ankieta ma charakter ”sondażowy”. Należy ją wysłać drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu na adres mailowy: um@um.sandomierz.pl, Plac Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz, w terminie do końca lutego 2017 r.
  • Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerami telefonów: 15 644 01 77, 15 644 02 06.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Ankiety.

Ankieta znajduje się w pliku do pobrania poniżej. 

ANKIETA INFORMACYJNA 2017-01-23