W niedzielę 22 stycznia br., w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego miał miejsce III Koncert Kolęd Prawosławnych i Hymnów Bożego Narodzenia w Sandomierzu. 

  Swoje umiejętności zaprezentowali chórzyści Akademii Ostrogskiej. Chór wielokrotnie uczestniczył w różnych festiwalach oraz konkursach, zarówno na Ukrainie, jak i poza jej granicami. Jest laureatem dyplomu złotego oraz srebrnego poziomu na Międzynarodowym Festiwalu Chórów Akademickich „IFAS – 2010” w Pardubicach (Czechy) oraz srebrnego dyplomu na Międzynarodowym Chóralnym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Cantate Domino” w Kaunas (Litwa) w 2013 roku. Jest także laureatem XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2013” w Białymstoku oraz  VIII Międzynarodowego Festiwalu „Dni muzyki Sakralnej w Białowieży”  w 2013 roku.

 Drugą grupą wykonującą bożonarodzeniowe utwory był Męski Chór Parafii Prawosławnej pw. św. Jana Klimaka w Warszawie. Warszawski chór parafialny istnieje od ponad 100 lat. Zadaniem chóru jest śpiewanie podczas nabożeństw niedzielnych i wielkich świąt. Jego repertuar jest bardzo bogaty i różnorodny – od staroruskich „napiewów” przez klasykę, aż po utwory współczesnych kompozytorów. Poziom artystyczny chóru zapewniają zespołowi śpiewacy z wykształceniem muzycznym, ale większość stanowią osoby różnych profesji, których łączy wspólna pasja i zamiłowanie do muzyki cerkiewnej. Chór niejednokrotnie koncertował zarówno w swojej świątyni jak i w Katedrze Metropolitalnej pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie oraz w Katedrze Prawosławnej w Łodzi. Dyrygentami chóru byli m.in. ks. Bazyli Kalinowski i ks. Jerzy Szurbak. Od 2002 roku zespół prowadzi Włodzimierz Wołosiuk, który jest jednocześnie pracownikiem naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Solistami chóru są Bogdan Kuźmiuk – dyrygent chóru młodzieżowego oraz Adam Tomaszewski – obecnie dyrygent chóru Katedry Prawosławnej w Łodzi. 

   Zaprezentowany przez oba chóry śpiew wzbudził wielkie emocje i podziw wśród mieszkańców i turystów przebywających w tym czasie w Sandomierzu. Każda wykonana pieśń była nagradzana przez publiczność gromkimi brawami, jako wyrazy wdzięczności. 

  Podczas występu obecny był Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza, który objął patronat honorowy nad koncertem. Gospodarz miasta dzień wcześniej przywitał w sandomierskim Ratuszu grupę chórzystów przybywających z Ukrainy. Nie zabrakło opowieści o miastach partnerskich Sandomierzu i Ostrogu, a także wspólnej współpracy. 

  Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane dzięki współpracy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Sandomierskiego Centrum Kultury i Parafii Prawosławnej pw. św. św. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu i było wydarzeniem wpisanym w Dni Kultury Prawosławnej w Sandomierzu.