Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu informuje, że w okresie ferii zimowych tj. od 30.01.2017r. do 12.02.2017r. oferuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum
od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 16.00

Świetlica Środowiskowa działa w dwóch punktach:

 ul. Słowackiego 15 w Sandomierzu

 ul. Portowa 24 w Sandomierzu

Pobyt dziecka na świetlicy jest nieodpłatny, wymagana jest pisemna zgoda rodzica na pobyt dziecka (dokumenty do wypełnienia na miejscu w świetlicy).

Zapraszamy