Informacja w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym znajduje się w poniższym załączniku: ZAŁĄCZNIK NR 1

   Informacja w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych znajduje się w poniższym załączniku: ZAŁĄCZNIK NR 2