Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej z Oddziałami Gimnazjalnymi spotkali się z Markiem Bronkowskim burmistrzem Sandomierza. Rozmawiali o lokalnej polityce, historii Polski, samorządzie i budżecie miasta, współpracy Sandomierza z miastami partnerskimi oraz decentralizacji władzy w naszym kraju oraz funkcjonowaniu polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP.

   Trzy pary uczniów „Trójki” biorą udział w rekrutacji do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznych obrad to: Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Wiktor Marzec, Maciej Pruś, Kinga Gajek, Natalia Kukuła, Julia Szyszkowska i Aleksandra Ciżyńska podjęli wyzwanie polegające m.in. na zaplanowaniu kampanii wyborczej posła bądź posłanki do Sejmu Ustawodawczego lub Sejmu I kadencji z uwzględnieniem środków przekazu dostępnych w latach 1919-1922. Podczas dzisiejszego spotkania młodzi parlamentarzyści rozmawiali z gospodarzem Sandomierza o Zofii Moraczewskiej, Romanie Dmowskim i Wincentym Witosie. Opiekunkami młodzieży są Danuta Sowa i Ewa Wojna.