27 kwietnia 2018 r. mjr Paweł Grelewski pełniący obowiązki Dowódcy 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego przekazał dowództwo jednostki ppłk. Pawłowi Czajkowskiemu. Przekazanie obowiązków odbyło się w obecności Dowódcy 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Wojciecha Lewickiego, przedstawicieli władz samorządowych oraz żołnierzy. Sandomierski magistrat reprezentował Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza. Ppłk Paweł Czajkowski dotychczas był dowódcą 34. Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego, który m.in. z sandomierską jednostką wchodzi w skład 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.

    Wojska radiotechniczne przeznaczone są do prowadzenia rozpoznania radiolokacyjnego i powiadamiania o środkach napadu powietrznego nieprzyjaciela oraz zabezpieczania działań bojowych wojsk rakietowych, artylerii przeciwlotniczej, lotnictwa myśliwskiego, oddziałów przeciwdziałania radioelektronicznego. Wyposażone są w nowoczesny sprzęt radiolokacyjny oraz sprzężone z nim urządzenia zabezpieczające zautomatyzowany proces dowodzenia. Zorganizowany system wykrywania, rozpoznania i przetwarzania informacji pozwala zobrazować sytuację powietrzna w danym rejonie oraz na dalekich podejściach. Umożliwia automatyczne naprowadzanie samolotów myśliwskich i rakiet przeciwlotniczych na obiekty powietrzne.

   3. Sandomierski Batalion Radiotechniczny odpowiedzialny jest za ochronę przestrzeni powietrznej prawie 1/4 polskiego nieba.