U ubiegłym tygodniu w Sandomierzu przebywały: Anastazja Draczuk, pełniącą funkcję dyrektora Centrum Turystyczno – Informacyjnego w Ostrogu oraz Olga Lozjuk, naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Ostroga. Przedstawicielki partnerskiego miasta Ostroga na Ukrainie, podpatrywały przez tydzień w Sandomierzu, jak zadbać o turystów i promować miasto.

   Panie przyjechały na zaproszenie Marka Bronkowskiego burmistrza Sandomierza. Podczas pobytu w Sandomierzu nasi goście zapoznali się ze specyfiką pracy sandomierskich instytucji zajmujących się kulturą, turystyką i promocją naszego miasta, a także rekreacją i sportem. 

   Ostróg to miasto liczące 15 tysięcy mieszkańców, w obwodzie Rówieńskim, oddalone od Sandomierza o około 400 kilometrów. Oprócz bogatej historii związanej z kniaziami Ostrogskimi, może pochwalić się wieloma wspaniałymi zabytkami. To między innymi znana nie tylko na Ukrainie, ale także w Polsce – Akademia Ostrogska- prężenie działający ośrodek akademicki.

   Anastazja Draczuk i Olga Lozjuk nie kryły, że możliwość podpatrywania, jak urzędnicy sandomierscy opracowują promocję oraz przygotowanie miasta do sezonu turystycznego, w zakresie w liczby noclegów, punktów gastronomicznych i organizację wydarzeń kulturalnych, zrobiło na nich ogromne wrażenie.