"Wykluczenie i wina ma wiele twarzy. Społeczeństwo kastowe Indii od lat kultywuje izolację nie tylko chorych na trąd, ale także ich rodzin, dzieci i wnuków... czasami trąd ma twarz roześmianego dziecka..." to motto przewodnie konferencji, która odbyła się 27 kwietnia 2018 r. w "Kinie Starówka", pod przewodnictwem dr Edyty Masternak. Pani Edyta opowiedziała o swojej dwumiesięcznej podróży, podczas której jako wolontariuszka pomagała w ośrodku dla trędowatych "Jeevodaya" w Indiach.