Od 24 kwietnia 2018 r.,  ruszyły prace związane z oznakowaniem drogowym w rejonie Starego Miasta w Sandomierzu. W ramach prowadzonych robót wymianie podlegają niektóre znaki, w części ulic Starego Miasta ustawione zostanie również  nowe oznakowanie pionowe.

    Będzie to oznaczać zmiany w organizacji ruchu w ciągu niektórych ulic Starego Miasta. Oto najważniejsze z nich:

 - nie będzie możliwości zatrzymywania i parkowania na jezdni ulicy Podwale Górne. Parkowanie przy tej ulicy będzie możliwe jedynie w wydzielonych zatokach parkingowych (na wysokości Ucha Igielnego oraz w rejonie skrzyżowania z ulicą Podwale Dolne);

- nie będzie możliwości zatrzymywania i parkowania na jezdni ulicy Żydowskiej (na wysokości od budynku Archiwum Państwowego – w górę ulicy);

- nie będzie możliwości zatrzymywania i parkowania na części ulicy Zamkowej;

- ulica Browarna będzie ulicą o ruchu jednokierunkowym (z wjazdem od strony ul. Sokolnickiego);

- dojazd na Mały Rynek zostanie udostępniony dla jego mieszkańców (całoroczny dojazd na Mały Rynek dla mieszkańców budynków:  Sokolnickiego 1,  Rynek 11, 13/14, Opatowska 2,2a,4,6,8,8a);

- będzie obowiązywać ujednolicona regulacja godzinowa dopuszczająca wjazd pojazdów zaopatrzenia na ulicy objęte zakazem ruchu:  od godziny 5.00 do godz. 11.00;

- obszar Starego Miasta będzie ogólnie dostępny dla ruchu rowerowego;

 Przejazd przez Rynek Starego Miasta dla lokalnych mieszkańców będzie utrzymany wg obowiązujących zasad – od 30 października do 31 marca.

 W/w zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od maja 2018 r.

  W związku z powyższym informujemy, że parkowanie pojazdów osób przyjezdnych będzie możliwe na parkingach miejskich zlokalizowanych w rejonie placu Jana Pawła II oraz przy Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego.