Od 11 do 27 kwietnia 2018 r.w naszym mieście trwają konsultacje społeczne związane z podpisaniem przez Prezydenta RP zmian do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rada Miasta ma pół roku od wejścia w życie ustawy na uregulowanie tych kwestii w drodze uchwały.

   19 kwietnia br. w Ratuszu miejskim odbyło się spotkanie Marka Bronkowskiego burmistrza Sandomierza z mieszkańcami miasta. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Policji, Straży Miejskiej, Radni Rady Miasta Sandomierza, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Poradni Terapii Uzależnień Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Podczas wspólnej debaty zostały omówione kwestie proponowanych zmian, można było również wypełnić ankietę.

   Mieszkańcy, którzy nie wzięli udziału w spotkaniu, mogą wyrazić swoją opinię w tej sprawie poprzez ankietę dostępną na stronie www.sandomierz.pl, profilu Facebook„Sandomierz – Królewskie Miasto” oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Konsultacje społeczne w ww. sprawie potrwają od 11 do 27 kwietnia 2018 roku. Wyniki prowadzonych ankiet poznamy na początku maja.