Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu we współpracy z Urzędem Miejskim w Sandomierzu, Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Policji oraz Portalem "Fotografii Ratownictwa Medycznego 112" zorganizował 26. edycję Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy. 19 kwietnia 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu przy ul. Wojska Polskiego 22 spotkały się drużyny z powiatu sandomierskiego oraz opatowskiego. W zmaganiach wzięło udział 5 pięcioosobowych grup. 

Liderzy każdej z grup rozwiązywali test sprawdzający ich wiedzę. Grupy miały również za zadanie zweryfikować swoje umiejętności w 5 sytuacjach: 

-udzielić pierwszej pomocy chłopakowi, który pobił się z kolegą;

-woźnemu, który doznał obrażeń podczas używania piły mechanicznej; 

-młodzieńcowi, który w trakcie ćwiczeń aerodynamicznych nagle źle się poczuł i gwałtownie osłabł; 

-dziewczynie, która podczas spaceru z psem nagle źle się poczuła ;

-nastolatkowi, który usiłował popełnić samobójstwo.

   Pracę grup oceniali wyspecjalizowani sędziowie, którzy oceniali każdą wykonywaną czynność. Po podsumowaniu wyników odbyło się wręczanie nagród i dyplomów, które przekazał Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, Marcin Piwnik, członek zarządu powiatu sandomierskiego oraz Leopold Wójcik - instruktor pierwszej pomocy Oddziału PCK w Sandomierzu. 

   W rejonie sandomierskim pierwsze miejsce zajęła grupa z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, drugie miejsce grupa z I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum. W rejonie Opatowskim startowały 3 klasy z Zespołu Szkół im. Marii Curie - Skłodowskiej w Ożarowie. Pierwsze miejsce zajęła klasa pierwsza, drugie klasa druga. Trzecie miejsce zajęła tzw. grupa mieszana, ponieważ stanowili ją uczniowie z klasy pierwszej i drugiej. 

   Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy zostały zrealizowane w ramach zadania publicznego Gminy Sandomierz: "Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży".