Na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu, 2 maja 2018 r., odbyły się sandomierskie obchody Święta Flagi. Wszystkich przybyłych gości przywitał Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, który rozdawał zainteresowanym osobom narodowe flagi Polski i zachęcał do pielęgnowania tego święta. 

    Oficjalna część wydarzenia rozpoczęła się o godzinie 12.00, kiedy dokonano uroczystego wciągnięcia narodowej flagi Polski na sandomierski maszt. Kolejną częścią obchodów była debata poświęcona Świętu Flagi, w której udział wzięli: Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, Piotr Chojnacki przewodniczący rady miasta Sandomierza, Jolanta Kurska prezes fundacji Centrum im. Bronisława Geremka, Bartłomiej Zapała ze Stowarzyszenia Rozprawy o Europie oraz mieszkańcy miasta i turyści.

    Podczas spotkania poruszano wiele ważnych kwestii dotyczących nie tylko samej flagi, ale i również wzajemnych relacji między naszym krajem, a unią oraz jej członkami. Na zakończenie wydarzenia, chętne osoby mogły złożyć podpis pod projektem popierającym ustawę  o fladze Unii Europejskiej.

    Spotkanie odbyło się w 14. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.