Z udziałem przedstawicieli władz miejskich, powiatowych, wojewódzkich, organizacji kombatanckich, duchowieństwa, służb mundurowych, stowarzyszeń, instytucji, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta i turystów odbyła się w czwartek, 3 maja 2018 r. uroczystość patriotyczna z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Sandomierski samorząd reprezentowali: Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza oraz miejscy radni.

   Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni. Była ustawą zasadniczą I Rzeczypospolitej, drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja, która miała naprawić państwo po rozbiorze 1772 r. przewidywała centralizację, jednolity rząd, skarb i wojsko. Była odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

  Sandomierskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od uroczystej Mszy świętej w Bazylice Katedralnej. Po nabożeństwie oficjalne delegacje oraz poczty sztandarowe przemaszerowały na Rynek Starego Miasta, gdzie przed pamiątkową tablicą, usytuowaną na ścianie Ratusza, odbyła się dalsza część uroczystości. Uczestnicy obchodów odśpiewali hymn państwowy oraz wspólnie odmówili modlitwę za twórców Konstytucji 3 Maja, a także za bohaterów poległych w obronie kraju. 

   Przemówienia okolicznościowe podczas uroczystości wygłosili: Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, Stanisław Masternak starosta Sandomierski, Marek Kwitek Poseł na Sejm RP oraz w imieniu Agaty Wojtyszek wojewody świętokrzyskiego - Krzysztof Szatan.

  Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza w wygłoszonym przemówieniu podkreślił ważną rolę Konstytucji oraz jej aktualność.

Szanowni Państwo - wszyscy tutaj obecni!

    3 Maja, konstytucja, wartości, historia i teraźniejszość - pewnie każdy z nas ma swoje odniesienia do tego dnia, jakże ważnego w historii Polski. Spisana w duchu wartości demokratycznych i sprawiedliwości społecznej konstytucja, była w tamtych czasach postępową próbą reformy państwa. Rządzenie krajem opierała na równości wobec prawa, tolerancji, poszanowaniu swobód obywatelskich, wolności wyznania. Wprowadzała trójpodział władzy: na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Pomyślmy, czy teraz w naszym kraju te wartości są respektowane?

   Miała być sposobem na silne, niezależne państwo, zbudowane na zachodnioeuropejskich ideach Oświecenia. Dawała nadzieję na przełamanie politycznej i gospodarczej słabości. Przesłanie, które ze sobą niosła, przez lata niewoli podtrzymywało ducha narodowej jedności i dążenia do niepodległości. Stała się fundamentem polskiego społeczeństwa obywatelskiego.

   Przeszliśmy długą drogę do wolności. Nasza powojenna demokracja jest stosunkowo młoda, ale sposobem, w jaki prawie 30 lat temu do niej doszliśmy, znów zadziwiliśmy świat. Cieszmy się więc jej zdobyczami i pielęgnujmy wartości, o które walczyliśmy od pokoleń. Wartości, które gwarantuje Konstytucja: demokrację, trójpodział władzy, wolność wyznania i słowa. I nie dajmy sobie wmówić, że te wartości - nie są nam, Polakom odbierane.

    Dzisiejsze święto obchodzimy z dumą, mając jednak świadomość doświadczanego obecnie kryzysu konstytucyjnego.

   Przez 227 lat zmieniły się czasy i obyczaje, ale wartości pozostały te same. Bądźmy gotowi ich bronić! Niech znów nas zjednoczą!

   Okażmy patriotyzm twórców Konstytucji 3 Maja, wznieśmy się ponad podziały i własne interesy. Razem i solidarnie! Byśmy mogli - jako europejskie społeczeństwo obywatelskie - deklarować świadomie i bez wstydu:

   "Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!"

   100 lat temu w Sandomierzu na słupach ogłoszeniowych umieszczono plakat, który dzisiaj jest Państwu rozdawany. Jest tam zdanie jakże ważne dzisiaj: „Konstytucja Trzeciego Maja, to zwycięstwo patriotyzmu i zrozumienie interesów ogólnych całego narodu nad prawami osobistymi jednostek”.

   Jestem przekonany, że już za rok, wszyscy razem będziemy świętować rocznicę Konstytucji 3 Maja, na placu 3-go Maja, w centrum Sandomierza. Naszego miasta, miasta historii i rozwoju. Sandomierz przez kilka najbliższych lat, dzięki pozyskanym przeze mnie funduszom unijnym będzie się zmieniał i rozwijał, dla jak najlepszego życia jego mieszkańców.

   Dziękuję wszystkim Państwu za towarzyszenie nam w dzisiejszym święcie. Sandomierz gości w tych dniach wiele osób ze świata filmu i nie tylko. Nasze miasto tętni radością i wolnością. Wczoraj rozdaliśmy ponad 200 flag Polski, dyskutowaliśmy w tym miejscu o demokracji i odpowiedzialności za naszą małą ojczyznę. Razem uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest ciągłe pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem, w tamtych trudnych historycznie czasach, spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości.

   Dlatego apeluję do wszystkich Państwa, tu zebranych o kierowanie się w swoim postępowaniu zasadami dialogu, braterstwa i solidarności. Tylko razem tworzymy Sandomierz. Dziękuję bardzo.

   W czasie trwania wydarzenia zgromadzonym osobom wręczano pamiątkowy afisz, który dokładnie sto lat temu, czyli w 127. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja można było zobaczyć na ulicach Sandomierza. Ówczesny burmistrz miasta, Sylwester Więckowski, chciał w ten sposób podkreślić wartości i idee, które niosła za sobą majowa Konstytucja oraz znaczenie, jakie miała dla poczucia narodowej przynależności i ducha patriotyzmu kolejnych pokoleń Polaków.

   W dalszej części uroczystości przybyłe delegacje złożyły wieńce oraz zapaliły znicze przy pamiątkowej tablicy umieszczonej na ścianie sandomierskiego Ratusza. 

   Na koniec wydarzenia Sandomierska Orkiestra Dęta odegrała Mazurek 3 Maja, Rotę oraz wiązankę pieśni patriotycznych.