W piątek 13 kwietnia 2018 roku miało miejsce pierwsze spotkanie warsztatowe, otwierające cykl spotkań w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej.

  Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej to projekt realizowany przez Wojewódzki Dom Kultury we współpracy z Sandomierskim Centrum Kultury, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo młoda kultura”.

   Głównym założeniem ŚAEK jest przeprowadzenie cyklu bezpłatnych warsztatów skierowanych do animatorów kultury działających w województwie świętokrzyskim.

   Tegoroczna odsłona projektu skierowana jest m.in. do mieszkańców powiatu sandomierskiego.

   Opiekę nad realizacją warsztatów ŚAEK w Sandomierzu sprawuje Sandomierskie Centrum Kultury.

 W ubiegły piątek salkę wokalną pod Kinem „Starówka” wypełniła 15 – osobowa grupa animatorów kultury z powiatu sandomierskiego - przedstawicieli różnych samorządowych instytucji kultury i oświaty a także organizacji pozarządowych, funkcjonujących na terenie powiatu sandomierskiego.

  Pierwsze spotkanie warsztatowe pt. „Diagnoza i ewaluacja w animacji i edukacji kulturowej” poprowadziła dr Bogna Kietlińska – socjolog, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Celem warsztatów było zaznajomienie uczestników z metodami diagnozowania oraz ewaluacji działań z zakresu edukacji kulturowej. Pierwsza część spotkania dotyczyła prostych i przyjemnych sposobów dotarcia do zainteresowań i potrzeb potencjalnych odbiorców naszych działań.

  Druga część warsztatów poświęcona była metodom ewaluacji i autoewaluacji działań edukacyjno-kulturowych, czyli jak patrzeć na nasze działanie z dwóch perspektyw – zewnętrznej i wewnętrznej.

  Warsztaty przebiegły w bardzo przyjemnej atmosferze. Uczestnicy byli zainteresowani a także zachwyceni lekkością i swobodą przekazu, ciekawymi zajęciami, niebanalnymi przykładami oraz przyjaznym sposobem bycia i otwartością prowadzącej.

   W trakcie warsztatów Pani Bogna starała się pokazać, że zarówno diagnoza, jak i ewaluacja mogą być przyjemnym i przystępnym procesem, który wyda owoce w postaci lepszego planowania i bardziej efektywnej realizacji kolejnych działań.

   Serdecznie dziękujemy zarówno prowadzącej, jak i uczestnikom za współtworzenie tak niezwykłej atmosfery.

   Kolejne spotkania warsztatowe poświęcone będą następującym tematom:

  „Narzędzia animacyjne w edukacji kulturowej” oraz „Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce”.