Kolejna odsłona warsztatów w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej miała miejsce w niedzielę 15 kwietnia 2018 roku.

    Drugie spotkanie warsztatowe pt. „Edukacja kulturowa. Metody, techniki i narzędzia edukacyjne ” poprowadziły: dr Paulina Forma – adiunkt na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK, tutor, doradca zawodowy, ekspert badań foresight, zastępca redaktora naczelnego czasopisma Studia Pedagogiczne oraz dr Ana Kamińska – certyfikowany project manager IPMA, adiunkt na Wydziale Prawa, Zarządzania i Administracji UJK, animatorka oraz koordynatorka wielu krajowych, jak i międzynarodowych projektów rozwojowych z obszaru  przedsiębiorczości, kultury i przemysłów kreatywnych.

  Celem warsztatów było zaznajomienie uczestników z metodami, technikami i narzędziami edukacyjnymi, wykorzystywanymi w animacji kultury.
   W trakcie warsztatów poruszono następujące zagadnienie:

- animacja w środowisku: adekwatność, przydatność, funkcjonalność metod, technik i narzędzi animacyjnych,

- dyspozycje kreatywnego człowieka kultury,

- grywalizacja w animacji, czyli o innowacji w rozwoju kulturowej motywacji,

- empowerment jako narzędzie i strategia myślenia w pracy na rzecz inkulturacji społeczności i środowisk,

- narzędzia animacji społecznej i kulturowej (wybrane obszary, case study: Biblioteka wobec potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, Aktywizująca rola podmiotów na rzecz seniorów, Teatr/grupa teatralna i jego funkcja profilaktyczna, ciekawe przykłady projektów animacyjnych)

- współpraca w zespole.

  Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej i twórczej atmosferze. Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowanie i wyjątkową kreatywnością. Każde kolejne zadanie warsztatowe przyjmowali z zapałem i autentycznym zainteresowaniem.

  W trakcie warsztatów panie prowadzące starały się przedstawić „w pigułce” najciekawsze i najskuteczniejsze metody, techniki i narzędzie wykorzystywane w animacji kulturowej. Nie zabrakło również inspirujących innowacji w tej dziedzinie.

  Warsztat poświęcony współpracy w zespole wypadł znakomicie, co świadczy o tym, że uczestników dość szybko połączyły bliskie i bezpośrednie więzy.

   Serdecznie dziękujemy zarówno prowadzącym, jak i uczestnikom za współtworzenie tak wyjątkowej atmosfery.

   Ostatnie spotkanie warsztatowe pt. „Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce” odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku.

   Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej to projekt realizowany przez Wojewódzki Dom Kultury, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Bardzo młoda kultura”.

   Opiekę nad realizacją warsztatów ŚAEK w powiecie sandomierskim sprawuje Sandomierskie Centrum Kultury.