27 kwietnia 2018 roku o północy zakończyły się konsultacje w sprawie ograniczenia czasu i miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Konsultacje odbywały się w terminie od dnia od 11 do 27 kwietnia 2018 roku w formie ankiety elektronicznej dostępnej  na stronie www.sandomierz.pl, profilu Facebook Sandomierz – Królewskie Miasto oraz ankiety tradycyjnej, która była dostępna w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

   Dodatkowo 19 kwietnia 2018 roku w Ratuszu odbyło się spotkanie Marka Bronkowskiego burmistrza Sandomierza  z mieszkańcami, podczas którego omówiono kwestie proponowanych zmian. Również przy tej okazji była możliwość oddania swojego głosu poprzez wypełnienie ankiety.

Ogólnie wypełniono i złożono 718 ankiet w tym: 44w wersji tradycyjnej i 674 w wersji elektronicznej.

Na pytanie „Czy jesteś za wprowadzeniem zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sandomierz?”

a/ odpowiedzi na TAK udzieliło 419 osób

b/ odpowiedzi na NIE udzieliło 299 osób

Na pytanie „Czy jesteś za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w godz. od 22.00 do 6.00?”

a/ odpowiedzi na TAK udzieliło 383 osób

b/ odpowiedzi na NIE udzieliło 333 osób

Na pytanie „Czy jesteś za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w godz. od 24.00 do 6.00?”

a/ odpowiedzi na TAK udzieliło 222 osób

b/ odpowiedzi na NIE udzieliło 493 osób

Na pytanie „Czy jesteś za ograniczeniem liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych?”

a/ odpowiedzi na TAK udzieliło 369 osób

b/ odpowiedzi na NIE udzieliło 336 osób