Zajęcia z pierwszej pomocy dla Seniorów

w ramach realizacji zadania publicznego Gminy Sandomierz:
„Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa”

Niski poziom wiedzy z zakresu Pierwszej Pomocy potęguje strach przed udzieleniem pomocy drugiemu człowiekowi czego skutkiem może być nawet zgon. Rosnąca liczba wypadków na drogach, w miejscach użyteczności publicznej czy w domu lub ogrodzie wskazuje na koniecznośćnauki udzielania pierwszej pomocy niezależnie od wieku.

Poprzez szkolenie, które odbyło się 26.04.2018r. chcieliśmy przekazać seniorom umiejętności, które mogą przyczynić się nawet do uratowania życia drugiemu człowiekowi. W razie wypadku czy zasłabnięcia nieraz minuty decydują o czyimś życiu a posiadana wiedza eliminuje barierę strachu by pomóc i nie wyrządzić krzywdy sobie i poszkodowanemu.
Podczas szkolenia instruktor PP PCK pan Leopold Wójcik przekazał uczestnikom niezbędną wiedzę teoretyczną (skrzętnie notowaną w zeszytach ćwiczeń) i praktyczną z użyciem fantoma. Wskazał materiały i narzędzia pomocne przy zaopatrywaniu ran i urazów (skaleczenia, oparzenia itp.).

Pierwsza pomoc jest pojęciem tak szerokim, że z inicjatywy uczestników planowane jest jeszcze jedno spotkanie z tego zakresu poszerzone o tematykę wskazaną przez nich podczas zajęć.


Następne spotkania:

- zajęcia komputerowe: 10 maja godz. 14.50 – Collegium Gostomianum
- zajęcia manualne (dokończenie serduszek z grupą krwi): 14 maja godz. 10.00 sala konferencyjna Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Mariacka 1