Szanowni Państwo,

od dnia 19 września 2018 roku Gmina Sandomierz realizuje projekt pn. „Enter, spacja…- nowoczesne technologie w Gminie Sandomierz” w ramach projektu „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego przez partnerstwo organizacji pozarządowych Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, Krajowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości, Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia.

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Sandomierz jak również poprawa wykorzystania e-usług administracji poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń komputerowych, które mają za zadanie pomóc grupie mieszkańców Sandomierza w użyciu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które powszechne są w wielu dziedzinach życia codziennego. Przykładem jest np. organizacja systemu usług finansowych i bankowych, korzystanie z kont internetowych związanych ze sprawami zdrowotnymi itp.

W ramach szkoleń-warsztatów komputerowych zostanie przekazana wiedza i umiejętności z zakresu korzystania z obsługi komputera na poziomie podstawowym, średnimi zaawansowanym.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe/zameldowane na terenie Gminy Sandomierz, zarówno pracujące, jak i bezrobotne lub uczące się, w wieku powyżej 25 lat.

Polecamy je szczególnie osobom planującym zmianę pracy, tym którzy chcieliby nauczyć się czegoś nowego, mają kłopoty z domowymi finansami i dzięki Internetowi mogliby zaoszczędzić pieniądze.

Proponujemy szkolenia w wymiarze 16 godzin w dwunastoosobowych grupach o następujących tematach:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych)”
  • „Kultura w sieci”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.

Szkolenia odbywać się będą na terenie Sandomierza:

Port Kultury – ul. Portowa 24,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul Koseły 3a.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt trwa od 19.09.2018 do 28.02.2019 r. Wartość projektu wynosi 67 200,00 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 100%. Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 8/NEK/POPC/2018 z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości jako Operatorem projektu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


Załączniki do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA SANDOMIERZA