21 listopada odbyła się I sesja Rady Miasta VIII kadencji, podczas której nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Zaprzysiężony został również nowy burmistrz miasta. Uroczystość odbyła się w sandomierskim Ratuszu. 

    Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny – Jacek Dybus. Następnie radni z rąk Agnieszki Krzesimowskiej przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej odebrali zaświadczenia o wyborze. Po wydaniu radnym zaświadczeń, nastąpiło wręczenie zaświadczenia Marcinowi Marcowi nowo wybranemu burmistrzowi Sandomierza.

    Kolejnym punktem było złożenie ślubowania przez radnych. Następnie ukonstytuowało się prezydium. Radni ze swojego grona wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady miasta. Nowym przewodniczącym Rady Miasta Sandomierza został Wojciech Czerwiec, wiceprzewodniczącymi Piotr Chojnacki i Jerzy Żyła. Następnie przysięgę na urząd burmistrza miasta złożył Marcin Marzec, któremu insygnia władzy przekazał przewodniczący Rady Miasta w asyście wiceprzewodniczących.

    Nowy burmistrz na wstępie podziękował za zaufanie, jakim obdarzyli go wyborcy. Wyraził radość, z momentu, w którym został wybrany – czyli w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Marcin Marzec odwołał się także do swojej dotychczasowej pracy nauczyciela wychowania fizycznego, która była dla niego życiową lekcją postępowania fair play, dążenia do postawionego sobie celu, poświęcenia i ciężkiej pracy. Nowo wybrany burmistrz wyraził nadzieję na owocną współpracę z Radą Miasta, pracownikami Urzędu oraz jednostek organizacyjnych i spółek miejskich.

    Skład nowej Rady Miasta Sandomierza:

 • Wojciech Czerwiec - przewodniczący Rady Miasta Sandomierza
 • Piotr Chojnacki - wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza
 • Jerzy Żyła - wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza
 • Kazimiera Bednarska
 • Andrzej Bolewski
 • Marek Chruściel 
 • Jacek Dybus
 • Agnieszka Frańczak-Szczepanek
 • Ewa Gracz
 • Renata Kraska
 • Robert Kurosz
 • Andrzej Lebida
 • Sylwester Łatka
 • Andrzej Majewski
 • Tomasz Malinowski
 • Janusz Poński
 • Mariusz Prezgot
 • Mariola Stępień
 • Marek Strugała 
 • Krzysztof Szatan
 • Marcin Świerkula