Sandomierskie obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęła Msza święta w intencji ojczyzny odprawiona w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Po uroczystości kościelnej wszyscy uczestnicy udali się na Cmentarz Katedralny przed pomnik 2 Pułku Piechoty Legionów AK, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia.

  Jako, że Narodowe Święto Niepodległości ma wyjątkowy i podniosły charakter dla Polaków na cmentarzu zgromadzili się kombatanci, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa oraz sandomierskich instytucji i organizacji, rekonstruktorzy w umundurowaniach różnych formacji wojskowych, Sandomierska Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe, młodzież szkolna oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta.

  Po wspólnym odśpiewaniu hymnu odmówiona została modlitwa w intencji poległych w obronie Ojczyzny, której przewodniczył ks. Bp Edward Frankowski. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Burmistrz Sandomierza w swoim wystąpieniu mówił o niepodległości, jako o czymś niezwykle wyjątkowym .

Szanowni Państwo, wszyscy uczestnicy dzisiejszej uroczystości!

   Czcimy w ten wyjątkowy, rocznicowy dzień jedną z najważniejszych dat w polskiej historii – odzyskanie niepodległości. W takiej chwili warto wspomnieć tamte czasy – warunki i atmosferę w jakiej odradzało się państwo polskie z jego społeczeństwem. Jak z każdej historii, można i należy wyciągać wnioski i szukać wskazówek do postępowania również i w czasach współczesnych.

   Druga Rzeczpospolita powstała na obszarze, który przez ponad 120 lat był rozdzielony przez trzy mocarstwa o różnej kulturze, systemie władzy, polityce i ustroju społecznym. Tak więc pod koniec 1918 roku w granicach nowego państwa pojawili się ludzie o różnych poglądach społecznych, kulturze pracy, czy religii. Ale nie tylko. Także różnych narodowości.

   Jednak mimo wszelkiego rodzaju konfliktów, oczekiwań, czy po prostu przyzwyczajeń i różnic światopoglądowych, udało się osiągnąć w ciągu kolejnych dwudziestu lat jednolity system wartości połączony z poczuciem przynależności państwowej i dumy narodowej.

   Było to możliwe dzięki prospołecznemu nastawieniu nie tylko rządzących elit, ale także samego społeczeństwa. Chęć budowania wspólnej społeczności przewyższała naturalne różnice i sprzeczności interesów. Poszanowanie drugiego człowieka i jego praw bez względu na narodowość, czy światopogląd stało się podstawą budowy nowego społeczeństwa. To sprawiło, że nawet Polacy, którzy kilkanaście,a nawet kilkadziesiąt lat wcześniej wyemigrowali z powodu prześladowań na tle narodowym lub w poszukiwaniu lepszych warunków bytu, wracali do kraju, do swoich rodzinnych miejscowości. Tak też było i w tym mieście.

   Dziś borykamy się z innymi, choć nieraz zbliżonymi problemami. Ale czy umiemy dla dobra naszego kraju się zjednoczyć? Niech każdy z nas odpowie sobie na to pytanie.

  Czerpiąc z doświadczeń poprzednich pokoleń pamiętajmy, że to my budujemy i kształtujemy społeczeństwo obywatelskie, to my wszyscy mamy wpływ na to, jak wygląda rzeczywistość i w jakiej atmosferze żyjemy. To my decydujemy o tym czy w pełni i czy właściwie wykorzystujemy wolność wywalczoną przez naszych przodków.

   Przed tygodniem braliśmy udział w wyborach samorządowych. Niezwykle szanuję wybór Sandomierzan, bo zawsze uważałem, że demokracja jest naszym podstawowym prawem.

   Przekazuję urząd burmistrza z wielką satysfakcją z osiągniętych celów i założeń. Nie przypuszczam, ale życzę kolejnym włodarzom Sandomierza, by tak jak ja, po zakończeniu swojej kadencji mogli powiedzieć, że zrealizowali swój program wyborczy.

  Sandomierz ma przed sobą rozwój, dobrą strategię przygotowaną zgodnie z realiami i potrzebami oraz co najważniejsze zabezpieczone przeze mnie środki finansowe na realizację wielu projektów.

   Uważam to za symbol na 100-lecie odzyskania niepodległości.

  Nie można żyć tylko historią, ale należy z wizją i świadomością wielkiej odpowiedzialności, a co za tym idzie, ciężkiej pracy myśleć o przyszłości Sandomierza.

  Cieszę się, że dane było mi to czynić. Dziękuję bardzo. - mówił burmistrz Sandomierza.

  Po tej części uroczystości nastąpiło złożenie wieńców, wiązanek i zniczy przed pomnikiem 2 Pułku Piechoty Legionów. Wiele delegacji składało kwiaty m.in.: szkoły, zakłady pracy, związki zawodowe, organizacje. Następnie odbył się uroczysty przemarsz i oddanie honoru sztandarami obecnymi licznie na tym wyjątkowym wydarzeniu patriotycznym. Na zakończenie uroczystości przed Starostwem Powiatowym w Sandomierzu odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 100 osobowego chóru - uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu.