Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach pierwsza sesja Rady Miasta Sandomierza zwołana zostaje na dzień 21 listopada 2018 roku na godz. 10.00, w celu złożenia ślubowania przez radnych i burmistrza, wybranych w głosowaniu 21 października 2018 r. oraz 4 listopada 2018 r. Sesja odbędzie się w sandomierskim Ratuszu.

Porządek I Sesji Rady Miasta Sandomierza:

 1. Otwarcie przez radnego Seniora I Sesji Rady Miasta.
 2. Wręczenie przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Sandomierzu nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Sandomierzu nowo wybranemu burmistrzowi Sandomierza zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miasta Sandomierza.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.
 8. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza prowadzenia obrad.
 9. Wybór wiceprzewodniczącego/ych Rady Miasta Sandomierza.
 10. Złożenie ślubowania przez burmistrza Miasta Sandomierza.
 11. Zamknięcie obrad sesji.