Szanowani Państwo

  Zachęcamy do zapoznania się z raportem z wykonania najważniejszych działań w gminie Sandomierz w latach 2014-2018, za kadencji Marka Bronkowskiego Burmistrza Sandomierza. 

  Raport zawiera informacje o najważniejszych działaniach podejmowanych przez Urząd Miejski oraz przez Jednostki Organizacyjne w wyżej wymienionych latach.