W sandomierskim zamku w niedzielę, 11 listopada 2018 roku, odbyło się uroczyste wręczenie nagród „Bonum Publicum” Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele sandomierskich instytucji kulturalnych, przyjaciele i rodziny laureatów oraz młodzież szkolna. 

  Celem Nagrody jest zachęcenie do kontynuowania działań wzorowanych na dorobku i osiągnięciach Aleksandra Patkowskiego, wyzwalanie aktywnego stosunku wobec własnego środowiska, rozwijanie badań z zakresu przeszłości i kultury regionu, utrwalanie odrębności lokalnych, oraz popularyzacja tzw. małych ojczyzn.

   Inicjatorem konkursu im. Aleksandra Patkowskiego, które przyznawane są osobom oraz instytucjom za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz własnego regionu, jest od 1998 roku Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. To zaszczytne wyróżnienie wręczano w dwóch kategoriach: dla dorosłych, a także dla młodzieży - wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Od 2010 roku organizatorami konkursu są Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz Urząd Miejski w Sandomierzu. 

   Uroczystość uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 100 osobowego chóru - uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu.