Czystość powietrza stanowi w naszym kraju bardzo poważny problem. Jest to czynnik, który istotnie wpływa na jakość ludzkiego życia.

   W związku z tym na terenie miasta Sandomierza zamontowano 3 sensory tj.

  • Urząd Miejski w Sandomierzu plac Poniatowskiego 1, 27-600 Sandomierz
  • Miejski Stadion Sportowy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz
  • Port Kultury ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

    Zamontowane urządzenia będą mierzyły poziom zanieczyszczenia na zewnątrz.

    Sensory odczytują w czasie rzeczywistym serię parametrów (PM 1, PM 2,5, PM 10 , temperaturę, ciśnienie i wilgotność).

   Czujniki Airly zbierają i przetwarzają ogromna ilość informacji. Tworzone miesięczne raporty dla miasta Sandomierza pozwolą na natychmiastową reakcję miasta w przypadku dużego zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Sandomierza.

   Na stronie internetowej portalu INTERIA w zakładce pogoda można odczytać dane dotyczące stanu jakości powietrza na terenie miasta.

   Na załączonej mapie będzie można sprawdzić jakość powietrza którym oddychamy.


Przekazujemy do Państwa dyspozycji nowy punkt na mapie miasta badający czystość powietrza 

  • ul. Zielna 7, 27-600 Sandomierz

Wyniki ze stacji Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska monitorującej  powietrze w Sandomierzu są już dostępne na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ.

Dostęp do strony z danymi znajdą Państwo pod adresem:

Polski indeks jakości powietrza

Aby obejrzeć szczegółowe dane należy kliknąć na punkt na mapie w Sandomierzu i wybrać "Więcej informacji". 

Dane zgromadzone na Portalu można również podglądać na bieżąco korzystając z darmowej aplikacji "Jakość powietrza w Polsce", dostępnej w Sklepie Play.