Serdecznie zapraszamy wszystkich podróżujących komunikacją publiczną do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dot. preferencji przewozowych w województwie świętokrzyskim. Wyniki przedmiotowego badania zostaną wykorzystane do opracowania rocznej analizy transportowej, z której korzystać mogą wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Ankieta udostępniona została na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod adresem: www.app2018.umws.pl/ankieta i będzie aktywna do 30 kwietnia 2018 roku.