Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza 30 marca 2018 r.w asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej złożył wiązankę kwiatów przed pomnikiem Św. Jana Pawła II z okazji zbliżającej się 13. rocznicy śmierci Papieża, która przypada 2 kwietnia br. Ojciec Święty odwiedził Sandomierz 12 czerwca 1999 roku. W miejscu obecnego pomnika stał ołtarz, przy którym Papież odprawił mszę świętą.

    Św. Jan Paweł II jest Honorowym Obywatelem naszego miasta. W 1997 r. Sandomierz obchodził rocznicę 900 lecia Sandomiria – sedes regni principalis. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II właśnie w roku jubileuszu nadało mu szczególnie uroczysty charakter i stało się wyjątkowo ważnym wydarzeniem historycznym dla Sandomierza i całej Diecezji Sandomierskiej.