Zespół Tańca Ludowego "Sędomir" działający przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sandomierzu brał udział w "Dziecięcej Estradzie Folkloru" - konkursie organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Na scenie zaprezentowało się 18 wokalistów, zespołów ludowych i śpiewaczych z woj. świętokrzyskiego. "Sędomir" pokazał suitę tańców żywieckich i kujawiaka. 

   W kategorii Zespołów Pieśni i Tańca, Rada Artystyczna przyznała I miejsce i nagrodę pieniężną zespołowi "Sędomir". Sukces zespołu jest tym większy, że ze względu na dużą różnicę w poziomie prezentowanym przez zespoły sędziowie nie przyznali drugiego miejsca, tylko 2 trzecie lokaty. Choreografem zespołu jest pani Lucyna Brodowska. 

Gratulujemy!