Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiam,

że w dniu 19 marca 2018 r., zmarła w wieku 101 lat

Ś. P.

Kazimiera Wódz

Cześć Jej pamięci!

W imieniu własnym i mieszkańców Sandomierza żegnam Panią Kazimierę

z ogromnym smutkiem i najwyższym szacunkiem.

Odeszła od nas na zawsze, ale Jej postać pozostanie w naszych 
wspomnieniach oraz serdecznej pamięci.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej składam

najszczersze kondolencje, pełne głębokiego współczucia.

Marek Bronkowski

Burmistrz Sandomierza