Procesją z kościoła seminaryjnego pw. św. Michała Archanioła do bazyliki katedralnej rozpoczęły się 14 października br. uroczyste obchody odpustu ku czci bł. Wincentego Kadłubka. W procesji, podczas której przeniesiono relikwie patrona miasta i diecezji sandomierskiej do katedry, uczestniczyli duchowni, zakonnicy, przedstawiciele samorządu, młodzież wcielająca się w role najznamienitszych sandomierzan oraz mieszkańcy miasta. Sandomierski magistrat reprezentował burmistrz Sandomierza oraz przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z radnymi.

  Uroczysty przemarsz zwieńczony został Mszą świętą w bazylice katedralnej. Świecką tradycją dnia odpustowego były stoiska rozstawione na Rynku Starego Miasta. Pośród licznych stanowisk swoje miejsce prezentowali wystawcy z Sandomierza oraz różnych stron Polski. Na wystawienniczych stołach znalazły się m.in.: sery, wędliny, przyprawy z różnych części świata, tradycyjne regionalne miody z Sandomierszczyzny, słodkie wypieki z Lubelszczyzny, nie zabrakło rękodzieła z drewna i własnoręcznych wyrobów biżuteryjnych.

  Ponadto w dniu odpustu w witrynach hoteli, kawiarni, restauracji i sklepów można było zobaczyć obrazy przeszłości - najważniejsze postaci legendarne i historyczne związane z Sandomierzem. Koordynatorem projektu i osobą sprawującą opiekę merytoryczną nad tym wydarzeniem była  Grażyna Milarska. 

   Żywe Witryny Historii tworzyło ok. 150 osób, byli to uczniowie sandomierskich szkół.