Żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, jako pierwszej jednostki „Terytorialsów”, 20 października 2018 r., złożyli uroczystą przysięgę. Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy świętej w intencji żołnierzy w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

  Następnie w 3. Sandomierskim Batalionie Radiotechnicznym odbyła się przysięga na sztandar 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, którą złożyła kompania ochotników, kończąca szkolenie podstawowe. Przysięgającym towarzyszyła kompania honorowa 10. ŚBOT, ochotnicy, którzy przeszli szkolenie wyrównawcze, żołnierze Obrony Terytorialnej, kadra instruktorska oraz zaproszeni goście. 

   Składający przysięgę żołnierze, zostali powołani do służby 5 października br. i przeszli szkolenie podstawowe, które odbyło się w obiektach szkoleniowych Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Nowo wcieleni żołnierze zostali przeszkoleni w zakresie: praktycznych umiejętnościach posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz topografii terenu.

  Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej przebiega zgodnie z planem. 10. Świętokrzyska Brygada OT jest jedną z siedmiu brygad trzeciego etapu formowania WOT, w ramach którego do roku 2020 powstanie siedem jednostek dyslokowanych w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim oraz śląskim.

  W województwie świętokrzyskim 10. ŚBOT rozpoczęła formowanie w tym roku i obecnie wciela żołnierzy do służby w 101. Batalionie lekkiej piechoty w Kielcach. W przyszłym roku zgodnie z harmonogramem formowania brygady utworzy 102. batalion lekkiej piechoty w Sandomierzu.

 Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju zadanie realizowanie jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

  Obecnie w WOT służbę pełni ponad 13,6 tys. żołnierzy, w tym 11,2 tys. ochotników oraz 2,4 tys. żołnierzy zawodowych. Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 r. w strukturach WOT może służyć do 20 tys. żołnierzy., w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową.

  Zakończenie procesu formowania planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.