Pod honorowym patronatem ks. Krzysztofa Nitkiewicza Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej w sobotę, 29 września br., w Domu Katolickim w Sandomierzu odbyło się wydarzenie "Solidarni z Rodziną". Tematem wiodącym spotkania było hasło - wychowanie patriotyczne w rodzinie i szkole w roku jubileuszu 200-lecia powstania Diecezji Sandomierskiej i 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W wydarzeniu udział wzięli  udział: posłowie i senatorowie na Sejm RP, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich na czele z burmistrzem Sandomierza, a także przedstawiciele środowisk kościelnych i mieszkańcy. 

   Pierwszym punktem wydarzenia było uczczenie pamięci zmarłej Aliny Kowalskiej, długoletniej, zasłużonej działaczki Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej. Następnie odbyła się prelekcja ks. dra Tomasza Cubera na temat wychowania patriotycznego w rodzinie, w świetle nauczania Kościoła. Jako kolejna głos zabrała dr Urszula Bąk, która mówiła o konieczności współpracy Rodziny i Szkoły w patriotycznym wychowaniu dzieci i młodzieży. Po prelekcjach odbyła się dyskusja, zaś podsumowania spotkania dokonał Andrzej Kaczmarek przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ ,,Solidarność''.

  Organizatorami byli: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej i Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.