Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu informuje, że w okresie ferii zimowych tj. od 14.01.2019 r. do 25.01.2019 r. oferuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą na poziomie szkoły podstawowej

Świetlica Środowiskowa działa w dwóch punktach, w okresie ferii w następujących godzinach:

  • ul. Słowackiego 15 w Sandomierzu w godz. od 7.00 do 16.00
  • ul. Portowa 24 w Sandomierzu w godz. od 9.00 do 15.00

Pobyt dziecka na świetlicy jest nieodpłatny, wymagana jest pisemna zgoda rodzica na pobyt dziecka (dokumenty do wypełnienia na miejscu w świetlicy).