Szanowni Państwo, w odpowiedzi na prośby od mieszkańców Sandomierza, przedłużamy termin naboru inicjatyw lokalnych w konkursie pt. „Twój przepis na kulturę w Sandomierzu”, realizowanym przez Sandomierskie Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne, dofinansowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

NOWY TERMIN:

21.06.2017 r. do godz. 12.00.

Wypełniony formularz wniosku można dostarczyć w następujący sposób: osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w terminie do 21 czerwca 2017 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu).

Wypełniony wniosek należy złożyć w biurze Sandomierskiego Centrum Kultury (ul. Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz) lub przesłać na adres e-mail: biuro@esceka.pl.

Lista dokumentów do pobrania poniżej: