Awanse, nominacje, odznaczenia i nagrody -  funkcjonariusze policji z województwa świętokrzyskiego uroczyście obchodzili swoje święto 16 lipca br., w Sandomierzu. Uroczystość zapoczątkowała msza święta w bazylice katedralnej w Sandomierzu, której przewodził ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej. Następnie policjanci  wraz z uczestnikami obchodów zebrali się na Rynku Starego Miasta, by uczestniczyć w uroczystym przekazaniu aktów nominacyjnych i nagród dla tych, którzy mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami na polu działalności policyjnej.

   W uroczystości Święta Policji uczestniczyli między innymi: nadinsp. Andrzej Szymczak Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego PolicjiAgata Wojtyszek Wojewoda Świetokrzyski, insp. Dariusz Augustyniak Komendant Wojewódzki Policji w Kielcachks. bp. Krzysztof Nitkiewicz Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej, Stanisław Masternak Starosta Sandomierski, Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza wraz z radnymi oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego, duchowieństwo oraz mieszkańcy. 

   Po okolicznościowych przemówieniach, kolejno stróże prawa otrzymali m.in. nominacje na wyższe stopnie, a także medale „Za długoletnią służbę” i odznaki „Zasłużony policjant”. Następnie wręczono akty mianowania na kolejne stopnie. W całym garnizonie otrzymało je 1069 policjantów. 

   Święto Policji to również okazja do podziękowania osobom, które przyczyniają się do wypełniania ustawowych zadań Policji. Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wystąpiło z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uhonorowanie osób, które podejmowały szereg działań przyczyniających się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.

   „Medalami za zasługi dla Policji” wyróżniono: Dariusza Dryjasa Prokuratora Okręgowego w Kielcach, Franciszka Sałęgę Kapelana Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Karola Kopcia Prezesa Klubu Sportowego „Świt” w Starachowicach, Marka Bronkowskiego Burmistrza Sandomierza oraz Roberta Słowkiewicza Zastępca Prokuratora Okręgowego w Kielcach.

   Na zakończenie dużym zainteresowaniem cieszyła się defilada kompanii honorowej ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, pododdziałów policjantów, którzy otrzymali nominacje na wyższe stopnie oraz odznaczonych medalami oraz wyróżnionych nagrodami, a także pocztów sztandarowych jednostek terenowych Policji garnizonu świętokrzyskiego i Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. 

    Po części oficjalnej, na Bulwarze im. Marszałka J. Piłsudskiego odbył się  rodzinny festyn z udziałem policjantów oraz innych jednostek z całego województwa świętokrzyskiego. Funkcjonariusze przygotowali moc atrakcji. Był ogródek bezpieczeństwa, różnorodne konkursy sprawnościowe, tor przeszkód, pokazy sprzętu policyjnego i wiele innych. Na specjalnie przygotowanych stoiskach policjanci służyli poradą oraz materiałami edukacyjnymi.