Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu już po raz dziewiąty wystąpili w uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie odbyło się 8 listopada br. w Domu Katolickim. Wzięli w nim udział: Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, Piotr Chojnacki przewodniczący Rady Miasta, Radni Miasta Sandomierza, przedstawiciele służb mundurowych i duchowieństwa, rodzice, nauczyciele, dzieci z sandomierskich przedszkoli oraz mieszkańcy miasta. 

   Na scenie Domu Katolickiego  w duchu przesłania „Lecz jakimkolwiek iść będę szlakiem, zawsze zostanę dobrym Polakiem” najmłodsi recytowali wiersze, odgrywali pantomimy, tańczyli i śpiewali pieśni patriotyczne. Poprzez bogaty program artystyczny pokazali jak ważna dla najmłodszych jest nauka historii i patriotyzmu. 

  Na zakończenie spotkania gospodarz miasta podziękował nauczycielom i dyrekcji Przedszkola nr 3 oraz wszystkim małym aktorom za trud, jakiego podjęli się przygotowując  występ. Jednocześnie podkreślił znaczącą rolę, jaką odgrywa współcześnie wczesnoszkolna edukacja patriotyczna i jako wyraz podziękowania wręczył aktorom słodkie upominki. 

     Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.