Przedszkolaki z sandomierskich placówek wzięły udział w konkursie sprawdzającym wiedzę o wielkim człowieku jakim był św. Jan Paweł II. Konkurs odbył się 18 maja 2017 roku w Domu Katolickim w Sandomierzu w 97. rocznicę urodzin papieża.

   Wszystkich uczestników zmagania mocno wspierali koledzy i koleżanki, wychowawcy, przedstawiciele instytucji oświaty i kultury, duchowieństwo oraz Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza.

   Wydarzenie zainaugurowały tańce, śpiewy oraz zabawy, następnie odbył się właściwy konkurs, podczas którego przedszkolaki odpowiadały na pytania związane z Ojcem Świętym. Prowadzący zapytali m. in. o to jak miał na imię i nazwisko papież Polak, gdzie się urodził czy też jak nazywał się pojazd, którym się poruszał.

   Wszystkie dzieci wykazały się ogromną wiedzą, za co zostały nagrodzone przez Burmistrza Sandomierza oraz ks. Jerzego Dąbka proboszcza parafii św. Józefa w Sandomierzu. Następnie wszystkie dzieci oraz przybyli goście z wielkim entuzjazmem zaśpiewali „Barkę”- ukochaną pieśń Papieża Polaka.

   Zwieńczeniem całości konkursu było zapalenie zniczy przez delegacje z sandomierskich przedszkoli w celu upamiętnienia św. Jana Pawła II przy tablicach przytwierdzonych do Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu.