Obchody ku czci bł. Wincentego Kadłubka, patrona miasta i współpatrona Diecezji Sandomierskiej zwieńczone zostaną tradycyjnym, wielobarwnym odpustem. Serdecznie zapraszamy.