Uroczyste ślubowanie 58. nowych uczniów "Jedynki" odbyło się 5.10.2017 r. W wydarzeniu wzięli udział : Sekretarz Miasta Andrzej Gajewski, dyrekcja szkoły Waldemar Gosek, zastępcy Anna Zawadzka i Marcin Sykucki, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 Dorota Strugała, przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Woskowicz-Baran, nauczyciele, uczniowie szkoły  oraz rodzice.

  Po wysłuchaniu Hymnu Państwowego, głos zabrał dyrektor Waldemar Gosek oraz przybyli goście. Starsi koledzy przywitali pierwszaków miłym słowem i programem artystycznym. Aby zostać przyjętym do grona uczniów „Jedynki” pierwszoklasiści musieli przejść test wokalny, sprawnościowy i naukowy, a nawet wypić sok z cytryny i uśmiechać się później przez minimum 5 sekund. Uczniowie klas 1A, 1B i 1C złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie zostali pasowani na uczniów przez dyrektora szkoły.