UWAGA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY (SKLEPY I STACJE PALIW)


UCHWAŁA Nr LIX/768/2018

RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 14 czerwca 2018 roku

i wchodzi w życie 29 czerwca 2018 roku.

Zgodnie z ww. uchwałą, na terenie gminy Sandomierz, zakazuje się sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach 22.00-6.00 .

Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa miejscowego.