Uroczystości upamiętniające ofiary stanu wojennego w Polsce, odbyły się 13 grudnia 2018 r. w Sandomierzu. Wydarzenie rozpoczęło się od prelekcji pt. „Reminescencje o stanie wojennym 1981 r.”, które wygłoszone zostały przez Kazimierza Plachimowicza działacza pierwszej solidarności oraz Piotra Pawłowskiego kierownika sandomierskiego oddziału Archiwum Państwowego w Kielcach. W trakcie przemówień prelegenci opowiedzieli o swoich przeżyciach podczas stanu wojennego, genezie jego powstania, przebiegu oraz następstwach zarówno społecznych jak i politycznych. Wspomniano również osoby poległe podczas tego nieszczęsnego na kartach historii Polski wydarzenia.

   Kolejną częścią uroczystości była Msza święta za ojczyznę w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się pod pomnik „Płomień Nadziei”, który znajduje się na skwerze „Solidarności” nieopodal Bramy Opatowskiej, pod którym złożono wieńce oraz zapalono znicze. Pomnik odsłonięto 10 września 2005 roku z okazji 25-lecia „Solidarności” w Sandomierzu. Zwieńczeniem obchodów było ułożenie symbolicznego krzyża ze zniczy przed figurą Matki Boskiej na Rynku Starego Miasta w Sandomierza.

   Sandomierski magistrat podczas wydarzenia reprezentował Marcin Marzec burmistrz Sandomierza oraz Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z radnymi. Ponadto w uroczystości wzięli udział przedstawiciele sandomierskich instytucji, mieszkańcy miasta oraz osoby, które doświadczyły represji w tym ciężkim dla Polski okresie.