Podsumowanie konkursu odbyło się 14 grudnia 2018 roku w Porcie Kultury w Sandomierzu. Został on podzielony na 4 następujące kategorie: przedszkolaki, szkoły podstawowe, gimnazja i licea oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Głównym celem wydarzenia było prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Do konkursu zgłoszono 40 szopek, wszystkie zostały nagrodzone. Jury miało trudne zadanie, ponieważ każda szopka była nietuzinkowa i kwalifikowała się do nagrody. Autorzy tworząc rękodzieła wykazali się bardzo dużą kreatywnością oraz pomysłowością.

   Nagrody dla zwycięzców konkursu wręczyła Aneta Przyłucka sekretarz Sandomierza.