W Biurze Wystaw Artystycznych w Sandomierzu 14 grudnia br. rozstrzygnięto tegoroczną edycję konkursu plastycznego „Porównania 27”. Podczas podsumowania otwarto wystawę pokonkursową w Galerii Sztuki BWA, będzie ona prezentowana do 13 stycznia 2019 roku.

Jury konkursu przyznało siedem nagród, które powędrowały do następujących osób:
I Nagrodę Starosty Powiatu Sandomierskiego otrzymał Andrzej Karwat za cykl prac pt. "Obcy bogowie", w których artysta połączył graficzne techniki, akwafortę i kolografię, co zaowocowało interesującą interpretacją dawnych rycin.

II Nagroda Burmistrza Sandomierza przypadła Andrzejowi Dąbkowi za pracę malarską z cyklu "Portrety odbite".

Laureatką III Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego została Bożena Wójtowicz–Ślęzak, której prace "Ona 2" i "Ona 3" urzekają wysublimowaną kolorystyką.

IV Nagrodę Banku Spółdzielczego w Sandomierzu otrzymała Edyta Lach za malarską kompozycję pt. "Tolerancja", utrzymaną w nurcie abstrakcji lirycznej.

V Nagrodę Prezydenta Stalowej Woli otrzymał Stanisław Świeca za gipsoryty pt. "Kosmita" i "Kosmitka". VI Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach przypadła Januszowi Baranowi za prace z cyklu "Eydeticos" pt. "Ani noc ani dzień Iº" i "Ani noc ani dzień IIº" w technice druku pigmentowego.

VII Nagrodę Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu otrzymał Andrzej Rachoń za zestaw prac w pastelu olejnym, pt. "Pejzaż prowincjonalny – 1" i "Pejzaż prowincjonalny – 2".

W jury konkursu zasiedli: prof. zw. Zbigniew Bajek, przewodniczący, malarz, kierownik Katedry Interdyscyplinarnej ASP im. Jana Matejki w Krakowie, prof. zw. Stanisław Białogłowicz – malarz, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prof. zw. Walenty Wróblewski – malarz, kierownik Zakładu Malarstwa I na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.

Podczas wydarzenia została wręczona nagroda publiczności tegorocznej edycji konkursu, jej laureatką została Aleksandra Karwat.

Po wstępnym przeglądzie prac do konkursu zakwalifikowano 43 prace 28 autorów. 

Wszystkim artystom, których prace znalazły się w czołówce konkursu gratulacje złożył Marcin Marzec burmistrz Sandomierza. Ponadto gospodarz miasta wyraził radość z przyznawanych nagród. 

Wernisaż zgromadził artystów, przedstawicieli władz miejskich i powiatowych, lokalnych instytucji i fundatorów nagród oraz wielu miłośników sztuki współczesnej.