Po raz kolejny Urząd Miejski w Sandomierzu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Usług Wspólnych, Świetlica Środowiskowa oraz Przedszkole Samorządowe nr 6 czynnie włączyli się w akcję „Szlachetnej Paczki” organizowanej na terenie Sandomierza.

   „Szlachetna Paczka” to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom, które z niezawinionych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. W przemyślany sposób łączy rodziny żyjące w ubóstwie. Wolontariusze, którzy docierają do rodzin i na podstawie wywiadu środowiskowego, włączają do projektu najbardziej potrzebujące rodziny oraz darczyńców. Przygotowane paczki odpowiadają konkretnym potrzebom rodzin.

   W trakcie akcji zostały zakupione rzeczy z listy najpotrzebniejszych przedmiotów pierwszej potrzeby. Oprócz tego udało się także zgromadzić środki środki na zakup dodatkowych przedmiotów, które z pewnością umilą okres świąteczny wspieranej rodzinie.