Uroczyste obchody odnowienia aktu partnerstwa pomiędzy Sandomierzem, a Ostrogiem odbyły się w 30 czerwca 2018 roku na Zamku Książąt Ostrogskich. Podczas tego wydarzenia sandomierski magistrat reprezentował Marek Bronkowski, burmistrz Sandomierza.

  Główną uroczystość obchodów na Zamku Kniaziów Ostrogskich poprzedziły prezentacje filmowe przedstawiające sylwetki zaprzyjaźnionych miast. Następnie Marek Bronkowski, burmistrz Sandomierza oraz Alexander Fedorovich Shiker, burmistrz Ostroga złożyli swoje podpisy na odnowionym akcie partnerstwa zaprzyjaźnionych miast.

   Na dowód wielkiej przyjaźni przedstawiciel ukraińskiego miasta wręczył klucze do bram Ostroga gospodarzowi Sandomierza. Burmistrz Sandomierza zrewanżował się wręczając swojemu odpowiednikowi wedutę przedstawiającą panoramę nadwiślańskiego grodu, autorstwa sandomierskiego artysty Andrzeja Karwata.

   W uroczystościach wzięli także udział: delegacja samorządu miasta Morawski Bieruń w Czechach, ze starostką Zdenką Szukalską na czele, były burmistrz Ostroga, Taras Pustovit, który 10 lat temu w imieniu samorządu Ostroga podpisywał akt partnerstwa oraz deputowani władz samorządowych województwa rówieńskiego i radni Rady Miasta Ostroga.

   W swoim przemówieniu burmistrz Marek Bronkowski podsumował 10 – lecie współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi miastami.

   - Przeszło 10 lat temu została nawiązana współpraca, która rozwinęła się w piękny czas wspólnych inicjatyw i przyjaźni. Jest mi niezmiernie miło być tu dziś z Wami. Świętujemy 10-lecie partnerstwa naszych miast: Sandomierza i Ostroga. Tegoroczny jubileusz jest powodem do dumy i radości, ale również małego podsumowania. Cieszę się, że mamy okazję rozwijać wzajemne zrozumienie, definiować wspólne interesy poprzez znajomość naszego stylu życia, kultury, historii i tradycji. Przez te 10 lat wiele się od siebie nauczyliśmy, choćby w dziedzinie edukacji, sportu, turystyki; tym samym budując bliższe relacje między mieszkańcami Sandomierza i Ostroga.

   Wierzę, że przyszłość przyniesie Państwu realizację zakładanych celów oraz dalszy rozwój. Proszę przyjąć gratulacje, a także życzenia owocnej współpracy, która przyniesie plony w postaci zadowolenia oraz radości mieszkańców obydwu, jubileuszowych miast.

   W imieniu własnym oraz mieszkańców Sandomierza życzę Państwu zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności. Niech każdy dzień wypełniony będzie uśmiechem i optymizmem, a nasza współpraca będzie źródłem niesłabnącej satysfakcji – mówił podczas uroczystości Marek Bronkowski, burmistrz Sandomierza.

   Podczas spotkania na Zamku Książąt Ostrogskich poruszano także kwestie dotyczące historii miast, potencjału turystycznego, a także kreślono perspektywy współpracy, kulturalnej, gospodarczej oraz dalszego rozwoju partnerstwa.

   Jubileusz był również okazją do posadzenia „drzewka partnerstwa”, pod którym dodatkowo zakopano „kapsułę czasu”. W specjalnej szklanej butelce umieszczono zdjęcia oraz informację dotyczącą uroczystości odnowienia partnerstwa pomiędzy zaprzyjaźnionymi miastami.

    Delegacje miasta znalazły także czas na obejrzenie unikatowych ekspozycji zaprezentowanych w Muzeum Numizmatycznym oraz Muzeum Książki w Ostrogu, a także zapoznały się z bogatą historią i spuścizną Akademii Ostrogskiej.