W Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, w piątek 13 lipca br., miał miał miejsce wernisaż wystawy pt. "Bardejow - światowe dziedzictwo UNESCO". Wystawa została przygotowana przez Urząd Miasta Bardejow, Muzeum Szariszskie w Bardejowie oraz Instytut Słowacki w Warszawie i Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie.  

   W uroczystym otwarciu uczestniczyli między innymi" Ivan Škorupa konsul Generalny Republiki Słowacki w Krakowie, Katarzyna Zioło zastępca burmistrza Sandomierza, Dominik Płaza dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

  Bardejov to miasto we wschodniej części Słowacji będące prawdziwą perłą średniowiecza. Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest miejscem, które łączy przeszłość ze współczesnością. Kamienne mury z basztami otaczające niewielką przestrzeń dawnego miasta, brukowany rynek obramowany pastelowymi kamieniczkami oraz gotycki, monumentalny kościół pw. św. Idziego z unikatowymi ołtarzami skrzydłowymi, przenoszą zwiedzających w odległe wieki. Obrazu dopełnia gotycko-renesansowy ratusz, który dawniej był centrum życia administracyjnego i gospodarczego, a dziś mieści zbiory Muzeum Szriszskiego i ekspozycję prezentującą dzieje miasta i jego zadziwiająco bliskie związki z Polską. Tuż poza obrębem średniowiecznych murów, wśród współczesnej zabudowy, ukrywa się jeszcze jeden klejnot Bardejova – suburbium, unikatowa enklawa nieistniejącego już w tym miejscu świata społeczności żydowskiej.