27 lutego br., w Sejmie RP odbyło się spotkanie Marka Bronkowskiego Burmistrza Sandomierza z parlamentarzystami z Komisji Infrastruktury. Obecni byli: Katarzyna Lubnauer, Artur Gierada, Kazimierz Kotowski, Piotr Misiło, Mirosław Suchoń oraz Mateusz Sabat. 

   Jedynym, najważniejszym tematem spotkania było przedstawienie przez Burmistrza Marka Bronkowskiego prośby o zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji Infrastruktury, na którym będzie możliwość przedstawienia sprawy remontu starego mostu na Wiśle w Sandomierzu i budowy Lwowskiej bis. 

   Wszyscy parlamentarzyści pozytywnie odnieśli się do propozycji gospodarza Sandomierza. Ustalono harmonogram i zakres prac jakie należy wykonać, by jak najlepiej przygotować materiały na posiedzenie Komisji, która według zasad sejmowych, powinna się odbyć w kwietniu tego roku.