Głównym celem zadania pn. "Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa", współfinansowanego przez Gminę Sandomierz, jest nawiązanie relacji międzypokoleniowych, stworzenie płaszczyzny do wspólnego dialogu oraz zmniejszenie dystansu pomiędzy osobami starszymi a młodzieżą poprzez wspólne zajęcia polegające na nauce, wymianie doświadczeń i wspólnej zabawie. Uczestnikami są Seniorzy mieszkający w Sandomierzu oraz wolontariusze-młodzież z sandomierskich szkół.
W ramach dwóch pierwszych etapów zadania odbyło się:
- zapoznanie seniorów z młodzieżą, przedstawienie założeń i etapów programu;
- nauka wspólnej komunikacji w formie warsztatów prowadzonych przez terapeutę skierowanych do obu grup pokoleniowych o tym jak mówić, jak słuchać, jak sobie radzić ze stresem oraz nauka pozytywnego myślenia. Każdy z uczestników dostał zestaw propozycji ćwiczeń z tekstami relaksacyjnymi.