Wehikuł czasu wystartował... Przeniósł nas ponad sto lat wstecz, do miejsc gdzie śpiew i zabawa nigdy się nie kończą. Tak właśnie było podczas warsztatów "Zabawy 100 lat temu i dawniej...", które odbyły się w dniach 22-23 lutego w Sandomierzu. Zajęcia miały na celu zapoznać dzieci z dawnymi zabawami taneczno-ruchowymi piosenkami, zwyczajami i tradycjami.

    Uczestnicy warsztatów zostali  wprowadzeni w świat naszych przodków, w którym dowiedzieli się o tym, co, kiedy, i w jakim celu dawniej śpiewano, jak się bawiono. Poznali  zabawy korowodowe, zapoznali się z tradycyjną muzyką i zwyczajami, także pochodzącymi z naszego regionu.

    Warsztaty poprowadziła Aleksandra Członka – stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2016 z projektem "Pieśni przekazane - pieśni niezapomniane", wokalistka i instrumentalistka folkowych projektów muzycznych: Kipikasza oraz Dziadowski Projekt, jedna z realizatorek projektu Mały Kolberg.

  Warsztaty zrealizowane były w ramach ogólnopolskiego projektu MAŁY KOLBERG, który „powstał po to, by kształcić postawę uważności na korzenie, tradycję, przekazy dziadków i babć już u najmłodszych dzieci.”