Protokół komisji konkursowej I konkursu poetyckiego pn. "Jednego serca..." - Sandomierz 2018.

Jury konkursu w składzie: Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza, Katarzyna Zioło zastępca burmistrza Sandomierza, Dariusz Socha kierownik Referatu Kultury Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego i Ewelina Ura-Kamińska podinspektor - Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki, po przeanalizowaniu łącznie 25 nadesłanych i zakwalifikowanych na konkurs utworów, na posiedzeniu 14 lutego 2018 r. postanowiło o następującej kolejności nagród i wyróżnień.

Kategoria do lat 18

Nagroda główna: Joanna Zając - Roz(kochanie)czarowanie

Wyróżnienie: Sylwia Bielecka - Niewiele wiem


Kategoria powyżej lat 18

Nagroda główna: Iwona Świerkula - Zawał

Wyróżnienie: Mariola Kokowska - Wędrowne


Serdecznie gratulujemy. Niebawem skontaktujemy się ze zwycięzcami.